جستجو
تصویر برای دسته  کمربند تکواندو

کمربند تکواندو

Select Subcategory
3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

کمربند پوم ساران

(تک سایز)2 دور
400,000 ریال

کمربند پوم کوان

( 180تا 260)
900,000 ریال

کمربند رنگی 2دور

(زرد/سبز/آبی)
300,000 ریال

کمربند رنگی1 دور

(زرد/سبز/آبی)
250,000 ریال

کمربند قرمز اعلا

(260/280/300/320)
400,000 ریال

کمربند قرمز معمولی

(تک سایز)
300,000 ریال

کمربند مشکی (ساران ایرانی3S) با چاپ اسم و دان

شما میتوانید اسم و دان را در یک طرف و کلمه تکواندو یا هر کلمه دیگری را در طرف دیگر چاپ کنید و مطمئن باشید به هیچ عنوان چاپ از روی کمربند شما پاک نمیشود کلیک کنید و نمونه چاپ ها را در تصاویر بعدی مشاهده کنید (2/3/4/5/6)سایز
700,000 ریال

کمربند مشکی ساران

(2/3/4/5) کیفیت درجه1-پهنای 4/5 سانت طول 265 سانت تا 305 سانت
600,000 ریال

کمربند مشکی ساران با چاپ دلخواه

شما میتوانید اسم و دان را در یک طرف و کلمه تکواندو یا هر کلمه دیگری را در طرف دیگر چاپ کنید و مطمئن باشید به هیچ عنوان چاپ از روی کمربند شما پاک نمیشود کلیک کنید و نمونه چاپ ها را در تصاویر بعدی مشاهده کنید (2/3/4/5)سایز-پهنای 4/5 سانت
750,000 ریال

کمربنداورجینال پوم کوان با چاپ دلخواه شما

شما میتوانید اسم و دان را در یک طرف و کلمه تکواندو یا هر کلمه دیگری را در طرف دیگر چاپ کنید و مطمئن باشید به هیچ عنوان چاپ از روی کمربند شما پاک نمیشود کلیک کنید و نمونه چاپ ها را در تصاویر بعدی مشاهده کنید ( 180تا 260)
1,050,000 ریال