جستجو
تصویر برای دسته  کش تمرین

کش تمرین

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

کش ال دا بزرگسالان

(+80 کیلوگرم)
710,000 ریال

کش ال دا جوانان

(61تا80کیلوگرم)
625,000 ریال

کش ال دا خردسال

(22تا30 کیلوگرم)
570,000 ریال

کش ال دا نوجوانان

46 تا 60 کیلوگرم
600,000 ریال

کش ال دا نونهالان

31 تا 45 کیلوگرم
580,000 ریال

بند TRX

4,000,000 ریال

بند TRX

3,500,000 ریال