جستجو
تصویر برای دسته  نرم افزار تکواندو

نرم افزار تکواندو

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

نرم افزار همگام با تکواندو (DVD1)

(فرم یک تا فرم 4)
35,000 ریال 70,000 ریال

نرم افزار همرا با تکواندو 1 و 2

(فرم1-17) آموزش فرمهای تکواندو ، تکنیک های دست و پا ،اسامی و اصطلاحات و اسامی کامل فرم ها
500,000 ریال

نرم افزار همرا با تکواندو DVD1

(فرم1-17) آموزش فرمهای تکواندو ، تکنیک های دست و پا ،اسامی و اصطلاحات و اسامی کامل فرم ها
250,000 ریال

نرم افزار همرا با تکواندو DVD2

(ارسال رایگان) (فرم9 -17) آموزش فرمهای تکواندو ، تکنیک های دست و پا ،اسامی و اصطلاحات و اسامی کامل فرم ها
250,000 ریال

نرم افزار همگام با تکواندو (DVD2)

(فرم 5 تا فرم 8)
35,000 ریال 70,000 ریال

نرم افزار همگام با تکواندو (DVD3)

(فرم 9 تا فرم 12)
35,000 ریال 70,000 ریال

نرم افزار همگام با تکواندو (DVD4)

(فرم 13 تا 17)
35,000 ریال 70,000 ریال

نرم افزار تکواندو فامیلی

(فرم یک تا تبک)
50,000 ریال

نمایش گروه تایگرز

(هانمادانگ)
30,000 ریال

هان مادانگ کره جنوبی

(مسابقات هان مادانگ)
30,000 ریال