جستجو
تصویر برای دسته  میت بالشتی

میت بالشتی

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

میت بالشتی فوم بزرگ

50*30 سانتی متر
650،000 ریال

میت بالشتکی چرم بزرگ

(30*50سانتی متر)
2،750،000 ریال

میت بالشتی چرم متوسط

(26*42 سانتی متر)
2،550،000 ریال

میت بالشتی چرم کوچک

(37*24سانتی متر)
2،100،000 ریال

میت بالشتی فوم متوسط

(26*42سانتی متر)
550،000 ریال

میت بالشتی فوم کوچک

25*35 سانتی متر
500،000 ریال