جستجو
تصویر برای دسته  کتاب تکواندو

کتاب تکواندو

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

پک کامل کتاب های آموزشی تکواندو

کتاب همراه با تکواندو جلد اول رنگی -فرم 1تا 8-قیمت 14000تومان کتاب همراه با تکواندو جلد دوم رنگی-فرم9تا 13-قیمت 12000 تومان کتاب شناخت اصول حرکات تکواندو-قیمت 15000 تومان قیمت اصلی پک 41000 تومان با تخفیف 30،000 تومان
350،000 ریال 410،000 ریال

کتاب شناخت اصول حرکات تکواندو

(فرم یک تا 8)
150،000 ریال

کتاب همراه با تکواندو جلد دوم رنگی

(کوریو تا شیپ جین)
120،000 ریال

کتاب همراه با تکواندو رنگی جلد اول

فرم یک تا فرم 8
140،000 ریال