جستجو
تصویر برای دسته  کتاب و نرم افزارآموزشی

کتاب و نرم افزارآموزشی

Select Subcategory
3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

نرم افزار همگام با تکواندو (DVD1)

(فرم یک تا فرم 4)
35،000 ریال 70،000 ریال

پک کامل کتاب های آموزشی تکواندو

کتاب همراه با تکواندو جلد اول رنگی -فرم 1تا 8-قیمت 14000تومان کتاب همراه با تکواندو جلد دوم رنگی-فرم9تا 13-قیمت 12000 تومان کتاب شناخت اصول حرکات تکواندو-قیمت 15000 تومان قیمت اصلی پک 41000 تومان با تخفیف 30،000 تومان
350،000 ریال 410،000 ریال

نرم افزار همگام با تکواندو (DVD2)

(فرم 5 تا فرم 8)
35،000 ریال 70،000 ریال

نرم افزار همگام با تکواندو (DVD3)

(فرم 9 تا فرم 12)
35،000 ریال 70،000 ریال

نرم افزار همگام با تکواندو (DVD4)

(فرم 13 تا 17)
35،000 ریال 70،000 ریال

کتاب شناخت اصول حرکات تکواندو

(فرم یک تا 8)
150،000 ریال

کتاب همراه با تکواندو جلد دوم رنگی

(کوریو تا شیپ جین)
120،000 ریال

کتاب همراه با تکواندو رنگی جلد اول

فرم یک تا فرم 8
140،000 ریال

نرم افزار تکواندو فامیلی

(فرم یک تا تبک)
50،000 ریال

نمایش گروه تایگرز

(هانمادانگ)
30،000 ریال

هان مادانگ کره جنوبی

(مسابقات هان مادانگ)
30،000 ریال

کتاب دفاع شخصی کاربردی

(100%تصویری)
15،000 ریال

کتاب صد تمرین برتر

(100%تصویری)
250،000 ریال