جستجو
تصویر برای دسته  آدمک و دستگاه تمرین

آدمک و دستگاه تمرین

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

آدمک تمام تنه

تولید کشور چین کیفیت درجه 1 (آبی/قرمز/رنگ بدن انسان) کیفیت عالی داری مخزن مقاوم
135,000,000 ریال

آدمک تمرین نیم تنه

(آبی/قرمز/بدن انسان) نیم تنه متحرک
120,000,000 ریال

بند TRX

3,500,000 ریال

بند TRX

4,000,000 ریال